Lucian Grozea


Doctor, magna cum laude, Lucian Grozea este senator al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, membru în Comisia de învăţământ şi evaluarea calităţii, dar şi membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane al instituţiei de învăţământ menţionată anterior.

 

Un fin traducător al textelor din limbile elină şi latină, conf. univ. dr. Lucian Grozea este un invitat de onoare al emisiunilor şi interviurilor în presa scrisă audio şi vizuală pe varii teme culturale, filosofice, politice şi teologice, iar printre competenţele şi aptitudinile sale se numără şi conceperea şi elaborarea de publicaţii, emisiuni de radio şi de televiziune.

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2013-2006: Conferenţiar universitar titular, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul JRPSP, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Activităţi şi responsabilităţi principale: Educare, cercetare ştiinţifică şi formare universitară în domeniul Ştiinţe ale Comunicării

2011 – 2002: Secretar Ştiinţific, Facultatea de Jurnalistică din Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţii de creştere a vizibilităţii facultăţii pe plan naţional şi internaţional; promovarea şi eficientizarea cercetării ştiinţifice; avizarea rapoartelor anuale de cercetare ştiinţifică; susţinerea diseminării cercetării ştiinţifice în reviste, monografii şi volume de colectiv; avizarea activităţii de evaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice; organizarea şi eficientizarea reţelei informaţionale de la nivelul facultății.

2013 – 2008; 2008 – 2004: Specialist „S” IA – responsabil specializare – Comunicare şi Relaţii Publice, Departamentul de Învăţământ la Distanţă, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Activităţi şi responsabilităţi principale: Organizarea programului de învăţământ în cadrul specializării; propunerea personalului didactic implicat în procesul de învăţământ; urmărirea şi eficientizarea procesului de învăţământ. 

2006 – 2000: Lector universitar titular, Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Activităţi şi responsabilităţi principale: Educare, cercetare ştiinţifică şi formare universitară în domeniul Ştiinţe ale Comunicării

2000 – 1990: Profesor în învăţământul preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Activităţi şi responsabilităţi principale: Educare şi formare preuniversitară

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Martie 2001 – noiembrie 1997: Doctor, magna cum laude, Filosofie, Istoria filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Iunie 1990 – octombrie 1986: Licenţă Teologie, Teologie Pastorală, Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (actualmente Facultatea de Teologie, Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu)

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Lucrări ştiinţifice

Gnoza valentiniană în şcoala orientală. Aspecte ale gnosticismului de tip siro-egiptean după mărturiile patristice, filosofice şi copte, Bucureşti, 2000, 202 pagini, teză de doctorat, coordonator Academician Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu.

 

Cărţi (monografii, traduceri, manuale, capitole în cărţi, prefeţe, postfeţe)

 • Evocări. Vasile Avram sau re-vrăjirea lumii, în Vasile Avram. Omul și opera. Din Lemniu la Nicula – un ocol prin lume, Editura Ethnologica, Baia-Mare, 2011, pp. 25-28; 100-102, ISBN 978-606-8213-06-4. Religion and power. Theological and political determinations, proceeding, în Societatea întemeiată pe cunoaștere. Norme, valori si repere contemporane", Târgoviște 2011, Editura Universul Juridic, București, 2011, pp.316-324, ISBN 978-973-127-571-0. Facultatea de Jurnalistică, în Monografie. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, coordonatori Constantin Oprean, Sorin Radu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2011, pp. 276-278, ISBN 978-606-12-0197-6.
 • Istoria presei religioase din România (istoric, evoluţie, tendinţe), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2010, 137 p., ISBN 978-973-739-973-1.
 • Aporetica metafizicii în „Eonul Dogmatic”, în Caietele Blaga, Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXIX-a, Alba Iulia, 2009, Editura Altip, pp. 92-97, ISBN 978-973-117-128-9.
 • Cuvânt înainte, în Bazele științei politice, Editura Burg, Sibiu, 2005, pp. 7-8, ISBN 973-7998-17-0.
 • Quo vadis, homo? prefaţă la Pr. Constantin Necula, Să ne merităm Ortodoxia, Editura Oastea Domnului, 2004, pp. 7-8, ISBN 973-9364-985.
 • Marginalii la un posibil „Tratat despre democratologie”, postfaţă la Gh. Bichicean şi A. Bichicean, Despre democraţie, Editura Burg, Sibiu, 2002, 302 p., pp. 270-277, ISBN 973-85132-6-x.
 • Gnoza. Jocurile fiinţei în gnoza valentiniană orientală. Aspecte ale gnosticismului de tip siro-egiptean după mărturiile patristice, filosofice şi copte, cu o prefaţă de Acad. Gheorghe Vlăduţescu şi o postfaţă de Ion Dur, Editura Paideia, 2001, 185 p., ISBN 973-8064-97-x.
 • Clement Alexandrinul, Gnoza şi gnosticii. Fragmente din Theodot şi din şcoala numită orientală în vremea lui Valentin. (Klementos Alexandreos, ek tou Theodotou kai tes „anatolikes” kaloumenes didaskalias tous Oualentinou chronous epitomai). Ediţie bilingvă. introducere, traducere şi note, în Colecţia cărţilor de seamă, Editura Paideia, Bucureşti, 1999, 161 p., ISBN 973-9369-603.
 • Gnosticismul, derută sau nu..., în Spirit şi Istorie, volum omagial Gheorghe Vlăduţescu, ediţie îngrijită de Vasile Morar, Editura All Educațional, Bucureşti, 1999, 296 p., pp. 197-211, ISBN 973-684-063-0.

 

PROIECTE

Membru GT în cadrul proiectului POSDRU /86/1.2/S/61878 – Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate, 2011-2012.

Proiect POSDRU (86/1.2/S/ ID 62689/13.05.2010, durata de 34 de luni, valoarea 20.852.691,30 lei RON) în parteneriat (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Partener 3): Formarea personalului universitar si a studenților în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar (funcția – expert A în comunicare, responsabil cu procesul de mediatizare, informare, publicitate).

Membru în Contractul de Cercetare Nr. 274 / 2006: Cum să gestionăm Europa babelică? învăţarea limbilor străine şi comunicarea interlingvistică derulat de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Ministerul Culturii şi Cultelor – Comisariatul pentru Programul „Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007” – şi Primăria Municipiului Sibiu în valoare de 80.640 de lei, 2006-2007.

Director în Contractul de Cercetare Nr. 397/ 14.02.2006: Dimitrie Cantemir şi spiritul filosofic european. Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago, derulat de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Psihomedia SRL, în valoare de 7500 RON.

 

PREMII

 • Medalia de bronz „Lucian Blaga”, oferită de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru merite deosebite în slujba comunităţii academice, Sibiu, 2012.
 • The Marquis „Who's who in the world”, 2010, Certificate, 27th edition (Fred m. Marks, Editor in chief), New-Providence, USA.
 • Certificate for participation in workshop training, www.wipo. int., 2010.
 • Diploma pentru sprijinirea jurnalismului militar. Trustul de presă al MApN., 2009.
 • Diploma aniversară pentru activitatea de cercetare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural sibian, acordată de către Ministerul Culturii şi Cultelor – Muzeul Naţional Brukenthal, februarie 2007.
 • Premiul pentru debut în eseu – Gnoza. Jocurile Fiinţei, acordat de către Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, decembrie 2001.

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ŞTIINŢIFICE: 

2011 - Consiliul Ştiinţific Consultativ, Institutul de Studii Pluri -, Inter- şi Transdisciplinare

2006 – membru fondator, Asociaţia Universitară Cercetarea Sibiană

2004 – prezent, membru fondator - Asociaţia Română de Studii Religioase

2006 – prezent, coordonator al Departamentului de Studii de gen din cadrul Centrului de Cercetare, Informare şi Documentare în Ştiinţele Comunicării (CCIDSC) al Facultăţii de Jurnalistică (actualmente, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane). 

 

MEMBRU ÎN COLECTIVE REDACŢIONALE 

2013 – redactor coordonator Update, newsletter, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

2010 – prezent, director fondator, Antropomedia, revistă de ştiinţe ale comunicării, editată de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN, 2067-6107 . 

2010 – prezent, membru în colegiul redacţional al periodicului şagunian „Telegraful Român” editat de Mitropolia Ardealului. 

2009 – membru în colectivul redacţional al revistei Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, cod 280 CNCSIS, ISSN, 1221-2245. 

2008 – 2004, secretar general de redacţie, revista Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, cod 280 CNCSIS, ISSN, 1221-2245. 

2006 – prezent, referent ştiinţific, Editura Universităţii „Lucian Blaga” (V. Chira, Limba greacă veche, Sibiu, 2006; idem, Istoria filosofiei presocratice în 492 de capete, Sibiu, 2007; Monografie. Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2011). 

2003 – prezent, consilier editorial, Editura Agnos, Sibiu. 

 

REALIZATOR /COORDONATOR FILME DE TELEVIZIUNE / EMISIUNI AUDIO /PREZENTĂRI DE CARTE

Ferula Primarilor, film documentar (coautor Aniela Corlăteanu), în colaborare cu Primăria Sibiu şi Muzeul Brukenthal, prezentare Civis Media Köln, 2012.

 

Student sibian, student european, în colaborare cu Radio Antena Sibiului, 2009, 9 emisiuni.

 

Student Club 1 în colaborare cu Antena 1 Sibiu, 2008-2009, 20 emisiuni.

 

Film de prezentare a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2008.

 

Go East, 2008.

 

Film de prezentare a Facultăţii de Jurnalistică din Sibiu, 2007.

 

Bayrische Reise mit der Hanns Seidel Stiftung, Die Fakultät für Jurnalistik – Hermannstadt Rumänien, 2006.

 

11 prezentări de carte (Vasile Avram, Stela Popa, Alexandra Iliescu, Eric Frattini, Luis Miguel Rocha, Ovidiu Ohanesian, Cornel Dinu, Ştefan Mâşu, Bogdan Hrib, Răzvan Dolea, Adelin Petrişor), Sibiu, 2002-2011.

 

PARTICIPĂRI ŞI ORGANIZATOR SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

 

Conferinţa naţională „Noi abordări ale calităţii în învăţământul superior”, în cadrul proiectului POSDRU /86/1.2/S/61878 – Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate, Sibiu, 12 decembrie, 2012 (www.excelenta-idfr.ro).

 

Regional Conference, Developement of National IP Strategies, organizated by OSIM, ORDA, WIPO, ULBS, Sibiu, June 21-22, 2012.

 

Brand Communication Strategy. The 18th International Scientific Conference Knowledge–Based Organization”, Management and Military Strategies, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 14-16 iunie, 2012 (http://conference.armyacademy.ro/).

 

Absolutul astăzi. Fenomenul religios contemporan între fundamentalism şi globalizarea media. Conferinţa internaţională. Ştiinţe politice, relaţii internaţionale, studii de securitate, Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu, mai, 2012, http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/.

 

Conferinţa naţională „Noi abordări ale calităţii în învăţământul superior”, în cadrul proiectului POSDRU /86/1.2/S/61878 – Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate, Sibiu, 9 decembrie, 2011 (www.excelenta-idfr.ro).

 

Church and State in European Union. „The 17th International Scientific Conference Knowledge–Based Organization”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 24-26 noiembrie, 2011 (http://conference.armyacademy.ro/). „România – ţara tuturor posibilităților şi a egalității de șanse?, în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60390 ALTFEM - o campanie pentru schimbarea imaginii femeii in societate, Sibiu, 17 noiembrie 2011.

 

Religion and Power. Theological and political determinations. Conferinţa internaţională „Societatea întemeiată pe cunoaştere. Norme valori şi repere contemporane”. Secţiunea – Normativitate şi axiologie social-politică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 10-11 iunie 2011 (http://www.valahia-drept.ro/conferinta.htm).

 

Seminarul internaţional sub-regional OMPI – Asigurarea respectării dreptului de proprietate intelectuală, Sibiu, 8-10 iunie 2011 (http://ppi.ulbsibiu.ro/ congrese.php).

 

Co-organizator sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Comunicare şi newmedia”, Facultatea de Jurnalistică, Sibiu, 10 decembrie 2010.

 

International Workshop Technology Transfer and Succesful Technology Licensing organized by The World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with The Romanian State for Inventions and Trademarks (OSIM) and The Lucian Blaga University of Sibiu (LBUS) – Certificate for participation in workshop trening, Sibiu, 10-12 mai 2010 (http://ppi.ulbsibiu.ro/ /2010/congrese/sibiu.php).

 

Simpozionul naţional „Tendinţe, inovaţii, oportunităţi în ID/FR – Utilizarea tehnologiei informatice pentru educaţia la distanţă,Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Diplomă de participare, Păltiniş, 27-28 mai 2010.

 

Seminarul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXIX-a, mai 2009, comunicare cu tema: Aporetica metafizicii în „Eonul dogmatic”, Sebeş, 2009.

 

Seminarul naţional Rolul imaginii în politică, publicitate şi mass-media, în colaborare cu Academia Transilvană Evanghelică, Sibiu, 16 mai 2008.

 

Co-organizator al workshop-ului internaţional Go East, în colaborare cu Fakultät für Journalistik – Magdeburg, Germania, 30 martie – 5 aprilie 2008, Sibiu.

 

Co-organizatorul videoconferinţei internaţionale „Mass-media în Europa de Est – libertate sau cenzură”, în colaborare cu Hochschule Magdeburg-Stendal, Germania, 22 ianuarie 2008.

coorganizator al workshop-ului internaţional Semnificaţia şi sensul tradiţiei româno-germane în Sibiu /Hermannstadt, în colaborare cu Fakultät für Journalistik – Magdeburg, Germania, 30 octombrie – 5 noiembrie 2007, Sibiu.

 

Co-organizator al workshop-ului de jurnalism cultural în cadrul sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Zilele Lucian Blaga”, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba, Sebeş, 3-7 mai 2007.

 

Co-organizator al ciclului lunar de comunicări naţionale academice „10 Conferinţe Saeculum”, cu Prof. univ. dr. Ion Dur, Facultatea de Jurnalistică, an universitar 2006 -2007.

 

Seminarul internaţional Media şi evenimentul cultural de excepţie organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, comunicare cu tema: „Cazul Dan Brown şi ignoranţa presei”, Sibiu, aprilie 2007.

 

Organizatorul sesiunii de comunicări naţionale „Argumentul ontologic”, în cadrul secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, comunicare cu tema: „Eminenţa ontologică în Sacrosancta cantemiriană”, Sibiu,mai 2007.

 

Organizatorul sesiunii de comunicări naţionale „Identitate şi individuaţie”, în cadrul secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, comunicare cu tema: „<<Identitate>> şi <<deofiinţime>> în teologia anteniceeană” , Sibiu, mai 2006.

 

Seminarul internaţional Imaginea ONG-urilor în presă şi mentalul colectiv, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, comunicare cu tema: „Imaginea de presă a organizaţiilor religioase şi mentalul colectiv”,Sibiu, martie 2006.

 

Organizatorul concursului pentru elevi şi studenţi „Philosophia perennis”, Facultatea de Jurnalistică, Sibiu, martie, 2006.

 

Co-organizator al ciclului lunar de comunicări naţionale academice „10 Conferinţe Saeculum”, cu Prof. univ. dr. Ion Dur, Facultatea de Jurnalistică, an universitar 2005-2006 (Dr. Dinu Zamfirescu, „Memoria exilului românesc”; Dr. Hans-Peter Niedermeier, „Mass-media din Germania şi imaginea europeană a României”; Dr. Radu Carp, „Reinventarea religiei şi identitatea europeană”; Dr. Ion Goian, „Hermeneutica textului politic”; Dr. Constantin Aslam, „Provocările globalizării”; Preot dr. Constantin Necula, „Jurnalismul religios”; Dr. Mihai Barbu, „Mircea Eliade – publicistul”; Dr. Ion Onuc Nemeş „Biblioteca Astra o nouă Alexandrie”; Dr. Claudiu Mesaroş, „Filosofii Cerului”; Acad. Gheorghe Vlăduţescu, „Tot Neconvenţional despre filosofie românească”).

 

Seminarul internaţional „Presa românească postdecembristă şi integrarea europeană”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, comunicare cu tema: „De la identitatea naţională a reglementărilor autoimpuse la un cod deontologic european”, Sibiu, octombrie, 2005.

 

Seminarul naţional „Teologie şi faptă”, cu ocazia aniversării vârstei de 75 de ani a P.C. Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu, organizat Facultatea de Teologie din Sibiu, comunicare cu tema: „Conceptul de divinitate în Scrisoare către Flora a lui Ptolemeu”, mai 2005.

 

Organizatorul sesiunii de comunicări naţionale „Natura timpului” în cadrul secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu, comunicare cu tema: „Timp cantemirian versus timp aristotelic”, Sibiu, mai 2005.

 

Seminarul internaţional „Imaginea organizaţiilor – între profesionalism şi abordări empirice”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, comunicare cu tema: „Biserica Ortodoxă Română – de la icoană la imaginea organizaţiei”, Sibiu, aprilie 2005.

 

Participare seminarul internaţional „Sensul şi non-sensul reclamei”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, Sibiu, iunie, 2004.

 

Organizator al seminarului naţional de filosofie „60 de ani Saeculum”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, comunicare cu tema: „Eonul dogmatic şi sursele sale antice”, Sibiu mai 2004.

 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Germane din Sibiu, comunicare cu tema: Fundamentalismul religios în contextul politic contemporan – necesitate sau devianţă, Sibiu, aprilie 2004.

 

Seminarul internaţional „Homo europaeus – schimbare politică – schimbare de mentalitate”, comunicare cu tema „Religie, secularizare şi Europa”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, Sibiu, octombrie 2003.

 

Seminarul internaţional „Particularităţi şi sincronism european în învăţământul jurnalistic românesc”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, , comunicare cu tema: „Despre jurnalismul cultural românesc, orientări şi tendinţe” Sibiu, aprilie 2003.

 

Religie şi putere (marginalii analitice la câteva aspecte istorice) comunicare în programul „Cercetare, Învăţământ, Calitate – din perspectiva integrării în Uniunea Europeană”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice din cadrul Universităţii Româno-Germane, Sibiu, 26-27 aprilie 2002.

 

Seminarul internaţional „Limbaj şi transparenţă în media din Europa de sud-est”, organizat de către Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, şi Fundaţia Hanns Seidel, München-Bucureşti, comunicare cu tema: „Limbajul politic şi mass-media din România” martie 2002, Sibiu.

 

Co-organizatorul sesiunii de comunicări „Logos şi Pistis”, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, comunicare cu tema: „Teologie şi filosofie în contextul contemporan”, iunie 2001, Sibiu.

 

ARTICOLE ŞI STUDII

Brand Communication Strategy. The 18th International Scientific Conference Knowledge–Based Organization”, Editura Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 14-16 iunie, 2012, pp.587-591. (http://conference.armyacademy.ro/).

 

Absolutul astăzi. Fenomenul religios contemporan între fundamentalism şi globalizarea media, în Studia Securitatis, Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Vol., I, Ed. Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2012, pp. 107-114, ISBN, 078-606-12-0342-0 // http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/

 

Comunicare şi autoritate în spaţiul public, în Antropomedia. Revistă de ştiinţe ale comunicării, editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu anul II, nr. 1 (3)/2011, p. 9 (editorial), ISSN 2067-6107. 

 

Religie şi putere. Determinaţii teo-politice, în Antropomedia. Revistă de ştiinţe ale comunicării, editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu anul II, nr. 1 (3)/2011, pp. 18-27, ISSN 2067-6107. 

 

Public discours between authenticity and imaginary, în Antropomedia. Revistă de ştiinţe ale comunicării, editatată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu anul II, nr. 2 (4)/2011 (editorial, sub tipar), ISSN 2067-6107. 

 

Myth. From the imaginary to communicative action, în Antropomedia. Revistă de ştiinţe ale comunicării, editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu anul II, nr. 2 (4)/2011 (sub tipar) ISSN 2067-6107.

 

Către tineri. Gând despre sensul culturii, în Antropomedia, revistă de ştiinţe ale comunicării, editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, anul I, nr. 2/2010, ISSN 2067-6107, pp. 9-11 (editorial).

 

Publicistica Părintelui Dumitru Stăniloae – o moştenire uitată ?, în Antropomedia, revistă de ştiinţe ale comunicării, editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, anul I, nr. 1/2010, ISSN 2067-6107, pp. 65-71.

 

Nec pluribus impar, în Antropomedia, revistă de ştiinţe ale comunicării, editată sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, anul I, nr. 1/2010, ISSN 2067-6107, p. 9 (articol-program).

 

Despre re-vrăjirea lumii, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An VII (IX), Nr. 1 (24-25), ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, 2008, pp. 123-124.

 

Omul nou sau atentat la demnitatea de fiinţă, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An VII (IX), Nr. 1 (24-25), ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, 2008, pp. 75-83.

 

Realitate şi metamorfoză – câteva reflecţii structural – antropice, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An VII (IX), Nr. 2 (24-25), ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, 2008, pp. 42-53.

 

Leader(ship)-ul politic - o abordare antropologică, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An VI (VIII), Nr. 1-2 (23-24), ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, 2007, pp. 118-123.

 

Eminenţa ontologică la Cantemir, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An VI (VIII), Nr. 1-2 (22), ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, 2007, pp. 23-27.

 

„Identitate şi deofiinţime” în teologia anteniceeană, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An V (VII), Nr. 1 (21), ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, 2006, pp. 8-13.

 

Ptolemaíou pròs Phlōran (Scrisoare către Flora a lui Ptolemeu), introducere, text grec şi traducere în limba română, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, Anul IV(VI), Nr. 2(20), 2005, ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, pp. 8-16.

 

Timp catemirian versus timp aristotelic (hypomnematică la cartea a IV-a din Sacrosanctae Scientiae indepingibilis imago), în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, Anul IV(VI), Nr. 1(19), 2005, ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, pp. 8-12.

 

In Demetrii Cantemyrii epistula ad Jeremiam Cacavelam a Sacrosanctae Scientiae indepingibile imagine. Comentarium. I. Epistula, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, An III(V), Nr. 2(18), 2004, ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, pp. 150-155.

 

Adunarea sfinţilor, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, Anul III(V), Nr. 1(17), 2004, ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, pp. 277-279.

 

Aristotel, aristotelismul şi apologeţii creştini de limbă greacă, în Saeculum, serie nouă, Anul III(V), Nr. 1(17), 2004, ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, pp. 14-24.

 

Religie şi putere (marginalii la câteva aspecte istorice), în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Româno-Germane, Nr. 1, Editura Burg, Sibiu, 2002, ISSN, 1583-4263, pp. 219-226.

 

Cazul Bardesane. O dilemă patristică sau filosofică ?, în Revista Teologică, revista oficială a Mitropoliei Ardealului, serie nouă, An XIII (85) nr. 1/2003, ISSN 1222-9695, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, pp. 73-82.

 

Poesia ca filosofie, în revista Gândirea, serie nouă, anul XII, Nr. 6-7/2003, Asociaţia Creştin Ortodoxă, „Gândirea”, Sinaia, ISSN 1222-7048 pp. 108-109.

 

Surse directe ale gnosticismului valentinian. Studiu asupra codicologiei copte de sorginte valentiniană, în Orizonturi teologice, revista Facultăţii de Teologie ortodoxă din Oradea, An II, Nr. 2 (apr.-iun), 2001, ISSN 1582-1755, pp. 275-296.

 

Marginalii la câteva dintre sursele indirecte ale gnosticismului valentinian, în Revista Teologică, volum omagial „Urcuş pe treptele slujirii”, omagiu P. C. Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Anul X(82), Nr. 3-4/2000, ISSN 1222-9695, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, pp. 139-165.

 

Tolle, lege, recenzii(Sf. Ambrozie, Comentariu la Psalmul 118, trad. de C. Necula, Sibiu, 2001, 111p; Gh. Bichicean, Istorie europeană, Sibiu, 2001, 281 p; C. Dumitrean, Bucuria mea, Sibiu, 2001, 123 p), în Chipul Cetăţii, Revistă de cultură şi spiritualitate a Asociaţiei Transilvania Tânără, Sibiu, Nr. 2/2001, p. 22.

 

Tolle et lege, recenzii (Gh. Vlăduţescu, Cum mureau filosofii în Grecia Veche, Ed. Ardealul, s. l., 2000, 144 p; Sf. Chiril al Alexandriei, Zece cărţi împotriva lui Iulian Apostatul, trad. de C. Daniel, Bucureşti, 2000, 565 p.; G. Scholem, Studii de mistică iudaică, Bucureşti, Bucureşti, 2000, 287 p.), în Chipul Cetăţii, Revistă de cultură şi spiritualitate a Asociaţiei Transilvania Tânără, Sibiu, Nr. 1/2001, p. 15.

 

Eiconizările lui Philon din Alexandria, I, în Chipul Cetăţii, Revistă de cultură şi spiritualitate a Asociaţiei Transilvania Tânără, Sibiu, Nr. 1/2001, p.5.

 

Gnosticismul: concept, origini, caracteristici, delimitare, în Revista Teologică, revista oficială a Mitropoliei Ardealului, serie nouă, Anul IX (81), Nr. 2/1999, ISSN 1222-9695, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, pp. 67-88.

 

Gnosticismul valentinian, O introducere la fragmentele theodotiene, în Saeculum, serie nouă, revistă editată de Universitatea „Lucian Blaga”, sub egida secţiei de Filosofie a Facultăţii de Jurnalistică, serie nouă anul II (IV), nr. 1-4 (16), 1996, ISSN, 1221-2245, cod CNCSIS 280, pp. 120-128.

 

Singurătatea paşilor, în Opinia publică, publicaţie a Consiliului Judeţean din Sibiu, nr. 235/1995.

 

Mărturie de credinţă, în Opinia publică, publicaţie a Consiliului Judeţean din Sibiu, nr. 229/1995.

 

Sensul şi semnificaţia misterelor dramatice, în Opinia publică, publicaţie a Consiliului Judeţean din Sibiu, nr.227-228/1995.

 

Înviere şi fire, în Opinia publică, publicaţie a Consiliului Judeţean din Sibiu, Sibiu, nr. 222/1995.

 

Despre conştiinţă şi eu, în Magister, revista Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, nr. 11/1995.

 

Platon sau drumul spre teologie, în Magister, revista Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, nr. 10/1995.

 

Teologie şi antropologie în lirica lui Pindar, în Magister, revista Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, nr. 9/1995.

 

Gând despre sensul Culturii, în Magister, revista Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, nr. 8/1994.

 

Înălţarea Umanităţii la Cer, în Magister, revista Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu,nr. 4/1992.

 

Încercare de sistem al gândirii agapice, în Magister, revista Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, nr. 3/1992.

 

MOBILITATE OUTGOING

Documentare, cercetare şi realizare documentar cu tema: Go East, Fakultät für Journalistik – Magdeburg, Germania, aprilie, 2008.

 

Documentare si cercetare cu tema: Mass-media din Germania şi imaginea europeană a României,Bavaria Medien Campus, Muenchen Germania, octombrie, 2006.


ȘTIRI

Lista candidaţilor admişi la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”

Selecţia dosarelor, pe criterii de eligibilitate, pentru înscrierea la concursul campaniei naţionale „Români pentru o lume” a luat sfârşit.

Mai mult >

Se prelungeşte înscrierea la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”!

Înscrierea în concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti” se va prelungi până la data de 30 octombrie 2013, la solicitarea publicului.

Mai mult >

Înscrie-te şi tu la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”!

Înscrierea în concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti” a început deja, iar dacă intri pe www.romanipentruolume ai şi tu şansa de a fi descoperit, de a înregistra debut artistic, de a fi promovat şi de a primi burse care să îţi asigure progresul necesar în a deveni viitorul reprezentant al culturii româneşti.

Mai mult >