Liana Tugearu


Liana Tugearu şi-a dedicat întreaga viaţă artei baletului. Cu studii de coregrafie la bază, după câţiva ani de dans pe scena constanţeană, Liana Tugearu specializată în istoria artei şi muzeograf la Muzeul de Artă al României, din Bucureşti, păstrează relaţia cu baletul. Fosta balerină este dedicată acum studiului teoretic al artei dansului şi cronicii de specialitate. De zeci de ani Liana Tugearu susţine rubrica destinată baletului în revista România literară, iar împreuna cu sotul ei, coregraful  Ioan Tugearu, lucrează efectiv la crearea unor balete ce fac parte din istoria dansului românesc contremporan.

 

STUDII 

- 1950- 1956: studii de specialitate în Studiourile particulare Elena Penescu Liciu şi Floria Capsali

- 1956- 1965: corifeu la Opera din Timişoara, solistă la Opera din Constanţa

-1972: Academia de Artă, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

-1979: Universitate de vară la Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ 

  • ISTORIC ŞI CRITIC DE DANS

Critic de dans:

-1972 – până în prezent, cronici la spectacole de dans clasic, modern, contemporan, pantomimă şi euritmie, în revistele „România Literară”, „Contemporanul”, „Amfiteatru”, „Balet”(Iaşi), „Ballet International.Tanz Aktuell” şi „Dance Magazine for you”(Germania).

-  emisiuni pe teme de dans la Radio-Televiziunea Română (înregistrări radio şi televizate); serialul documentar de radio „Istoria baletului european” 

-  1983- 1986, organizarea a patru ediţii ale „Panoramicului de balet contemporan românesc”(Focşani şi Bucureşti).

-  1985-1987, la Muzeul Naţional de Artă al României, organizator al Studioului „Artele plastice şi dansul” -  opt programe, fiecare însumând între trei şi zece spectacole, prin colaborarea unui istoric de artă din Muzeu cu un coregraf şi câţiva dansatori:

    1. Respirări (Liana Tugearu, Raluca Ianegic)

    2. India – confluenţe de gând şi ritm (Carmen Brad, Ioan Tugearu)

    3. Interferenţe ritmice (Ioana Beldiman, Vera Proca–Ciortea)

    4. Mâna cugetă şi descoperă gândul materiei (Codruţa Cruceanu, Sergiu Anghel)

    5. Valoarea gestului în artele plastice şi în dans (Andrei Paleolog, Alexa Mezicescu)

    6. Toulouse Lautrec şi dansuri ale epocii 1900 ( Elena Mateescu, Rose-Mari Both Stocec)

    7. Theatrum mundi (Suzana Heitel, Ioan Tugearu)

    8. Culoare şi ritm (Andrei Paleolog, Vera Proca-Ciortea) 

-  1980-1989, membră a secţiei de coregrafie a Asociaţiei Oamenilor de Artă din Instituţiile Teatrale şi Muzicale

-   din 1991, membră a Uniunii Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali

-   din 1991, vicepreşedinte al Comitetului Naţional al Dansului (afiliat UNESCO)

-   1992, 1993, membru în juriul Festivalului Internaţional de Dans Contemporan (Iaşi)

-   1993-1997, invitat de onoare la toate ediţiile Concursului Naţional de Balet (Constanţa)

-    2001, membru în juriul Concursului Internaţional de Balet (Constanţa)

-    2003, membru în juriul care a selecţionat reprezentantul României, participant la „Eurovizion Youg Dancer”

-   2007, membru al Comisiei de selecţie a proiectelor de dans finanţate de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti

-   2007, 2008, membru al Comisiei de selecţie a proiectelor de dans finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional 

-    1985, invitat la „Interballet” – Budapesta

-    1991, invitat la Festivalul Internaţional „Montpellier Danse  ‘91” 

 

Autor de librete de dans:

- Autorul unor librete pentru coregraful Ioan Tugearu, pentru spectacole montate la:

   a) Opera Naţională Bucureşti: „Nunta însângerată”, după Fedico Garcia Lorca (1983); „Îmblânzirea scorpiei”, după Shakespeare (1988); „Vocea umană”, după o idee de Cocteau (1989); „Anna Karenina”, după Tolstoi (1998); „Notre-Dame de Paris”, după Victor Hugo (1999); „Romeo şi Julieta”, după Sakespeare (2001)

   b) Compania Orion Balet: „Puntea”, inspirat de străvechi ritualuri româneşti (1990)

   c) Teatrul de Dans „Oleg Danovski”: „Casa Bernardei Alba”, după F.G.Lorca (1996); „Legendă greacă”(1996), „Kurosawa mon amour” (2002).

 

Expoziţii:

-  1996, organizatorul secţiei de Coregrafie din cadrul expoziţiei „Experimentalismul în arta românească a anilor ‘60-‘90” ( ARTEXPO, Bucureşti)

 

Publicaţii:

- 1997: autorul capitolului „Experimentalismul în coregrafia românească  a anilor ‘60-‘90”, din catalogul întregii expoziţii

- 2004: „Experimentalismul în coregrafia românească  a anilor ‘60-‘90”, Editura Caligraf, Bucureşti

- 2013: „O lume întreagă din fărâme. Cronici de dans 1972- 2012 , Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti

-1990: colaborare la elaborarea programei de învăţământ universitar a Facultăţii de Coregrafie, înfiinţată atunci în România, în cadrul Universităţii de Teatru şi Film.

 

Premii:

- 1995: Premiul Uniunii Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali, pentru întreaga activitate de critic de balet.

 

 

  • ISTORIC DE ARTĂ

 

- 1973-1977, istoric de artă, Direcţia Monumentelor Istorice

- 1978- 2001, muzeograf, Muzeul Naţional de Artă al României, secţia de Artă Medievală

 

Expoziţii:

- 1982 - Documente privind istoria României în colecţii britanice, Liana Tugearu - Monica Breazu, Muzeul Naţional de Artă al României

- 1983 - Epoca lui Matei Basarab, Liana Tugearu, Monica Breazu - Muzeul Naţional de Artă al României

- 1987 - Elemente de unitate în tipăriturile din cele trei Ţări Române, Liana Tugearu - Muzeul Naţional de Artă al României

- 1989 - Portretul în Ţările Române, Liana Tugearu - Muzeul Naţional de Artă al României

- 1992 - De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu. Arta secolului al XVII-lea, Liana Tugearu - Muzeul Naţional de Artă al României

- 1997 - Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de Artă Medievală Românească, Liana Tugearu - Muzeul Naţional de Artă al României

- 1999 - Arta în Moldova de la Ştefan cel Mare la Movileşti, Liana Tugearu - Muzeul Naţional de Artă al României

- 2000 - Arta în Ţara Românească. Secolele XIV-XVI, Liana Tugearu - Muzeul Naţional de Artă al României

 

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

Comunicări ştiinţifice:

- aprilie 1971, Bucureşti, Xilogravura Ţărănească de la Hăjdate, Sesiunea Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”

- ianuarie 1975, Bucureşti, Direcţii ale Renaşterii transilvane în profilatura şi sculptura decorativă de la Criş, Sesiunea Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional

- mai 1975, Bucueşti, Liana Tugearu, Mioara Mocanu, Meşteri zugravi la Scheii Braşovului şi la biserica din Pietroşiţa, Sesiunea Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional

- iunie 1976, Bucureşti, Goticul întârziat în arhitectura Ţării Româneşti, Sesiunea Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional

- iunie 1980, Bucureşti, Ateliere transilvane de sculptură în piatră din perioada Renaşterii, Sesiunea Muzeului de Artă al RSR

- 1980, Bucureşti, Dicţionarul de specialitate – importanţa şi necesitatea lui( Dicţionar de iconografie medievală), Sesiunea Muzeului de Artă al RSR

- decembrie 1981, Câmpulung Muscel, Unele probleme ale monumentului de arhitectură de la Râmeţi, Sesiunea Consiliului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă  al Judeţului Argeş

- ianuarie 1982, Bucureşti, Un pictor român de la 1377, Sesiunea Institutului de Istoria Artei

- ianuarie 1982, Bucureşti, Tabloul votiv de la biserica din Criscior, o nouă lectură, Sesiunea Institutului de Istoria Artei

- aprilie 1983, Bucureşti, Despre ritm sau câteva gânduri pe marginea unei expoziţii de sculptură, Sesiunea Muzeului de Artă al RSR

- octombrie 1988, Deva, Arhitectura monumentului de la Râmeţi ca document istoric, Sesiunea Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Hunedoara

- octombrie 1989, Bucureşti, Pictura murală de la Râmeţi ca document istoric, Sesiunea Muzeului de Artă al RSR

- aprilie 1991, Mănăstirea Râmeţi, Arhiepiscopatul transilvănean de la 1377, Sesiunea Episcopiei de Alba Iulia

- noiembrie 1992, O  imagine singulară în miniatura de carte românească, Sesiunea Muzeului Naţional de Artă al României

- octombrie 1998, Mănăstirea Râmeţi, Modele iconografice bizantine ca argument pentru datare. Cazul Tetraevangheliei  Ms.1 MNAR, Simpozion „In memoriam Vasile Draguţ”

- decembrie 2003, Bucureşti, O reprezentare iconografică aparte, ilustrată de două manuscrise ruseşti din colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, Simpozionul „Vasile Drăguţ – 75 de ani de la naştere”, desfăşurat la Ministerul Culturii şi Cultelor

 

 

Publicaţii

- studii de specialitate în „Revista muzeelor şi monumentelor”, „Arta”, „Îndrumătorul pastoral”, „Ars Transsilvaniae”, „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice” (lista de mai jos)

- 1985, colaborare la „Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV.- 1450)”

- 1996, „Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de Artă Medievală Românească” vol.1. „Manuscrise bizantine şi greceşti medievale târzii” (catalog de patrimoniu).

- 2006, „Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de Artă Medievală Românească” vol. 2. „Manuscrise slavone” (catalog de patrimoniu)

- Monumentele – mărturii ale istoriei noastre, în „România Literară”, nr.1, 1979, Bucureşti 

- Profilatura şi sculptura decorativă de Renaştere de la castelul din Criş, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor”, seria „Monumente istorice şi de artă”, nr.2, 1980, Bucureşti.

- Liana Tugearu, Monica Breazu, Reconsiderarea datării unui vechi monument românesc, în „Arta”, nr.3, 1981, Bucureşti

- Liana Tugearu, Un pictor român de la 1377 – meşterul Mihu, în „Îndrumătorul pastoral”, nr.4, 1982, Alba Iulia

 

*** Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV – 1450), partea 1, Editura Academiei RSR, 1985, Bucureşti (Premiul Academiei în anul respectiv)

 

Liana Tugearu, Organizarea bisericească a românilor transilvăneni în secolul XIV. Biserica Mănăstiri Râmeţi, în „ Îndrumătorul pastoral”, 1988, Alba Iulia

 

*** De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu. Arta secolului al XVII- lea, catalog de expoziţie, 1992, Bucureşti, MNAR (Liana Tugearu, capitolele Ferecătura de carte, cat.125-138 şi Manuscrise şi tipărituri, cat.139-148)

 

***Byzantinse Kunst uit Roemenie, catalog de expoziţie, 1994, Utrecht (Liana Tugearu, capitolul Manuscripten, studiu şi cat. 70-71)

 

Liana Tugearu, Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de Artă Medievală Românească, Vol.1, Manuscrise bizantine şi greceşti medievale târzii, 1996, Bucureşti (catalog de patrimoniu)

 

Liana Tugearu, Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de Artă Medievală Românească, 1997, catalog de expoziţie, martie – mai 1997, Bucureşti MNAR

 

*** Arta în Moldova de la Ştefan cel Mare la Movileşti, catalog de expoziţie, 1999, Bucureşti, MNAR (Liana Tugearu, Arta manuscriselor. Decoraţia. Ilustraţia. Ferecătura de carte)

 

***Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor. MNAR – RMN, 1999, Poitiers, ( Liana Tugearu, capitolul Manuscrise)

 

Liana Tugearu, Modele iconografice bizantine ca argument pentru datare. Cazul TetraevanghelieiMs.1 MNAR, în „Ars Transivaniae”(volum omagial Vasile Drăguţ), nr. VIII-IX, 1998-1999, Cluj

 

Liana Tugearu, O reprezentare iconografică aparte, ilustrată de două manuscrise ruseşti din colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice” nr.1, 2005, Bucureşti

 

Liana Tugearu, Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de Artă Medievală Românească. Vol. II, Manuscrise slavone (catalog de patrimoniu), Editura Simetria, 2006, Bucureşti.

 

 

Premii:

- 1985, Premiul „Ioan Andreescu”, al Academiei Române, pentru colaborarea la „Repertoriul picturilor murale medievale din România”

- 1992, Premiul „Margareta Sterian”, pentru colaborare la expoziţia „De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu. Arta secolului al XVII-lea”

- 1997, Premiul „Margareta Sterian”, pentru catalogul şi expoziţia „Miniatura şi ornamentul manuscriselor”


ȘTIRI

Lista candidaţilor admişi la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”

Selecţia dosarelor, pe criterii de eligibilitate, pentru înscrierea la concursul campaniei naţionale „Români pentru o lume” a luat sfârşit.

Mai mult >

Se prelungeşte înscrierea la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”!

Înscrierea în concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti” se va prelungi până la data de 30 octombrie 2013, la solicitarea publicului.

Mai mult >

Înscrie-te şi tu la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”!

Înscrierea în concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti” a început deja, iar dacă intri pe www.romanipentruolume ai şi tu şansa de a fi descoperit, de a înregistra debut artistic, de a fi promovat şi de a primi burse care să îţi asigure progresul necesar în a deveni viitorul reprezentant al culturii româneşti.

Mai mult >