IOAN CRĂCIUN


Ioan Crăciun este directorul editurii Ars Docendi – Universitatea Bucureşti, editură ce a fost premiată în 2013 cu Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Editorilor din România, pentru volumul Simbolica fundamentală tradiţională. Perspective, evoluţii, mentalităţi, de Alexandru Nancu (in memoriam). Ioan Crăciun este şi autorul mai multor lucrări şi volume, cele mai multe de factură etnografică şi monografică.

 

                                                                  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • Director al Editurii Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti 

      - editor de carte academică şi carte de cultură

 • Curator al Galeriei  Arta, Câmpulung-Muscel

      - organizare de expoziţii de artă plastică, fotografie artistică

      - lansări de carte, spectacole-lectură, dezbateri

 • 1996-2000: colaborator Academia Caţavencu
 • 1993-1999: reporter corespondent Ziarele Cuvântul şi VIP 

 

STUDII

1978: absolvent Universitatea din Bucureşti

1981: absolvent Şcoala de Arte Vizuale Piteşti, secţia Sculptură


LUCRĂRI ŞI VOLUME PUBLICATE

 • Album monografic  Câmpulung - început de veac, Editura Ars Docendi, 2000
 • Album etnografic Arhitectura populară din Muscel, Editura Ars Docendi, 2001
 • Album Câmpulung - spaţiu punctat de biserici (cu vorbe memorabile ale lui Petre Tuţea), Editura Ars Docendi, 2002
 • Publicaţia Pardon, Mersi, realizator Ioan Crăciun, apariţie unică, 2002
 • Album monografic Câmpulungul lui Muşatescu, Editura Ars Docendi, 2003
 • Vorbe de buh cu figuri. Minime debitări şi moace, Editura Ars Docendi, 2007
 • Scrisori din Câmpulung. Constantin Noica- Gheorghe Staicu, ediţie de Ioan Crăciun, 

           Editura Ars Docendi, 2009

 • 50 de ani de la procesul şi execuţia grupului de rezistenţă condus de Toma Arnăuţoiu. Album de fotografii şi documente din arhiva C.N.S.A.S., Ediţie de Ioan Crăciun, Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu
 • 50 Years Since the Trial and Execution of Members of the Anti-Communist Partisan Group Led by Toma Arnăuţoiu, Ediţie de Ioan Crăciun, Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu
 • Chipuri de odinioară din Muscel, autori Adrian Săvoiu, Gheorghe Chiţa, Ioan Crăciun, Editura Ars Docendi, 2010 
 • Modele de cusături  pentru costume naţionale române culese în judeţul Muscel. Anul 1893, ediţie de Ioan Crăciun, Editura Ars Docendi
 • Prin Câmpulung şi pe muscelele lui. Fotografii de Nicolae Th. Ştefănescu, autori Adrian Săvoiu, Gheorghe Chiţa, Ioan Crăciun

 

 

DESPRE EDITURA ARS DOCENDI (www.arsdocendi.ro)

(Şos.Panduri,nr.90-92,Bucureşti,tel/fax:0214102575,e-mail:office@arsdocendi.ro; arsdocendi@yahoo.com

 

Ars Docendi este o editură cu profil academic şi cultural în cadrul Universităţii din Bucureşti, având autonomie funcţională şi statut distinct. Este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul superior şi mebru deplin al Asociaţiei Editorilor din România. Din anul 1998 şi până în prezent Ars Docendi a publicat peste 500 de titluri de carte, periodice precum şi numeroase materiale dedicate diferitelor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Titlurile propuse de editură se adresează unui public larg, acoperind numeroase domenii: ştiinţe socio-umane, ştiinţe exacte, literatură, monografii, albume. Editura execută servicii de tehnoredactare şi machetare şi dispune de tipografie proprie. Calitatea conţinutului lucrărilor editate este dublată de cea a tiparului. Ars Docendi s-a făcut, de altfel, remarcată şi prin editarea unor volume bibliofile (Irina Nicolau, Le Pied chausse, Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele- Haide Bre! Incursiune subiectivă în lumea aromânilor). Activitatea editurii a fost recompensată cu Medalia de Aur la Forumul Internaţional de Cartofilie Carto 2000, iar la Târgul Internaţional de Carte Bookarest 2003 i s-a acordat Premiul Special al Asociaţiei Editorilor din România pentru volumul Arca lui Noe. De la neolitic la Coca-Cola, volum îngrijit de un colectiv al Muzeului Ţăranului Român- coordonator Irina Nicolau. Între autorii care semnează lucrări editate de Ars Docendi se numără personalităţi de la Universitatea din Bucureşti şi de la alte instituţii de învăţământ superior din România, Academia Română, Muzeul Ţăranului Român, École Nationale Superieure de Chimie (Montpellier, Franţa), Université Marseille (Franţa), Centre Naţionale de la Recherche Scientifique (Franţa).

Ars Docendi se bucură de aprecierea instituţiilor cu care a colaborat: Preşedinţia României, Comisia Naţională UNESCO, Ambasada Franţei la Bucureşti, Institutul Italian din Bucureşti, Institutul Cultural Român, Teatrul Naţional din Bucureşti, Teatrul Notara din Bucureşti, Asociaţia Editorilor din România, Muzeul Ţăranului Român, Agenţia de Monitorizare a Presei-Caţavencu etc. 

Principalele direcţii ale politicii editoriale: editarea unor volume de referinţă din domeniul academic şi universitar, dezvoltarea proiectelor culturale prin publicarea unor volume ale unor scriitori şi cercetători recunoscuţi, sprijinirea cercetării prin publicarea rapidă a lucrărilor ştiinţifice, susţinerea modernizării cursurilor prin publicare de tiraje medii, la costuri accesibile, sprijinirea programelor academice, publicaţiilor studenteşti şi conceptului antreprenorial de dezvoltare a universităţilor, promovarea e-publishing şi dezvoltarea proiectelor de cooperare internaţională în producţia de materiale educaţionale. 

PREMII 

2013 – Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Editorilor din România, pentru volumul Simbolica fundamentală tradiţională. Perspective, evoluţiimentalităţi, autor Alexandru Nancu (in memoriam)

2012 – Premiul special pentru 10 de ani de promovare a cărţilor Irinei Nicolau (1946-2002)

2012 – Premiul „Emil Racoviţă“ al Academiei Române, acordat autorilor Manu Minodora şi Honciuc Viorica, pentru lucrarea Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni (Acari: Mesostigmata – Gamasina) din solurile unor ecosisteme forestiere din masivul Bucegi – România, Editura Ars Docendi, 2010.

2011 – Premiul „Emil Racoviţă“ al Academiei Române, acordat lui Virgil Iordache pentru lucrarea Ecotoxicologia metalelor grele în Lunca Dunării, Editura Ars Docendi, 2009.

2010 – Premiul „Emanoil Teodorescu“ al Academiei Române, acordat lui Sorin Ştefănuţ pentru lucrarea The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania, Editura Ars Docendi, 2008.

2009 – Premiul „Grigore Cobălcescu“ al Academiei Române, acordat lui Marius Stoica pentru lucrarea Ostracode purbeckiene din Dobrogea de Sud, Editura Ars Docendi, 2008.

2008 – Premiul „Virgil Madgearu“ al Academiei Române, acordat lui Nicolae Bulz pentru lucrarea Parteneriat creativ de bunăstare, Ars Docendi, 2005.

2003 – Premiul special al Asociaţiei Editorilor din România, pentru volumul Arca lui Noe. De la neolitic la Coca-Cola, volum îngrijit de un colectiv al Muzeului Ţăranului Român, coordonator Irina Nicolau.


ȘTIRI

Lista candidaţilor admişi la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”

Selecţia dosarelor, pe criterii de eligibilitate, pentru înscrierea la concursul campaniei naţionale „Români pentru o lume” a luat sfârşit.

Mai mult >

Se prelungeşte înscrierea la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”!

Înscrierea în concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti” se va prelungi până la data de 30 octombrie 2013, la solicitarea publicului.

Mai mult >

Înscrie-te şi tu la concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti”!

Înscrierea în concursul „Tribut Valorilor Culturale Româneşti” a început deja, iar dacă intri pe www.romanipentruolume ai şi tu şansa de a fi descoperit, de a înregistra debut artistic, de a fi promovat şi de a primi burse care să îţi asigure progresul necesar în a deveni viitorul reprezentant al culturii româneşti.

Mai mult >